Siguri

Besueshmëri

Profesionalizëm

TALI SH.P.K

TALI SH.P.K është kompani e themeluar në vitin 2004 që punon në ndërtimin e rrugëve me kualitet të lartë. Duke marrë parasyshë eksperiencën e gjatë dhe profesionalitetin e ekspertëve të saj, Tali SH.P.K është lidere në ndërtimin e rrugëve në Kosovë.

Tali SH.P.K. mirret me:

  • Ndërtimin e autostradave, rrugëve, aeroporteve dhe objekteve sportive,
  • Shembjen e ndërtesave dhe përgatitjen e tokave,
  • Ndërtimin e lartë dhe ndërtimin e ulët,
  • Huazimin e makinave dhe pajisjeve për ndërtim apo shembje me operator,
  • Transportimin rrugor të mallrave, etj.

Tali SH.P.K. poashtu merret edhe me exportimin dhe importimin e mallrave dhe produkteve.

Punët tona

Shpejt 100%
Sigurt 100%
Kualitet 100%

Pronari i kompanisë “Tali SH.P.K”, Florim Zuka … (biografia)

Partnerët