TALI SH.P.K është kompani e themeluar në vitin 2004 që punon në ndërtimin e rrugëve me kualitet të lartë. Duke marrë parasyshë eksperiencën e gjatë dhe profesionalitetin e ekspertëve të saj, Tali SH.P.K është lidere në ndërtimin e rrugëve në Kosovë.

Tali SH.P.K. mirret me:

  • Ndërtimin e autostradave, rrugëve, aeroporteve dhe objekteve sportive,
  • Shembjen e ndërtesave dhe përgatitjen e tokave,
  • Ndërtimin e lartë dhe ndërtimin e ulët,
  • Huazimin e makinave dhe pajisjeve për ndërtim apo shembje me operator,
  • Transportimin rrugor të mallrave, etj.

Tali SH.P.K. poashtu merret edhe me exportimin dhe importimin e mallrave dhe produkteve.

Misioni

Të konsiderohemi si zgjidhje më e mirë për klientët.
Të kontribuojmë në zhvillimin ekonomik dhe punësimin e qëndrueshëm.
Të balancojmë rrezikun me integritetin dhe përfitimin.

Vizioni

Të jemi kompani liderë e ndërtimit në Ballkan.
Të jemi model për udhëheqje funksionale dhe pune profesionale në Kosove dhe rajon.
Të jemi porta kyçe e Kosovës për shërbimet që ofrojmë.

Vlerat tona

Përkushtimi i fuqishëm në punë dhe siguri.
Preciziteti profesional dhe kohor.
Kualiteti i lartë i shërbimeve dhe produkteve.
Integriteti dhe imazhi i mirë.